Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

1)    Đội ngũ kỹ thuật công ty sẽ nhận thông tin, yêu cầu từ khách hàng
2)    Tư vấn giải pháp tối ưu
3)    Lên thiết kế, Dự toán và Tiến độ thực hiện
4)    Thực hiện thi công: Đảm bảo đúng tiêu chuẩn thiết kế và tiến độ thời gian đã được phê duyệt.
5)    Thực hiện bảo hành công trình

Chu trình làm việc của công ty TNHH kỹ thuật TST qua hình ảnh:


0 nhận xét:

Đăng nhận xét